​Disclaimer

​Bedankt voor uw bezoek aan stevenvrancken.com. Deze website is een creatie van Steven Vrancken ism Guapa BVBA (Abtsherbergstraat 13 b1, 2500 Lier).

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende gebruiksvoorwaarden. 

Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen om uw bezorgdheden te bespreken.

Op onze website kan je alle informatie vinden over ​voiceyoga.one, zoals data, events & gerelateerde diensten en producten. U hoeft zich hiervoor niet te registreren. Wens je echter op een persoonlijkere manier geïnformeerd te worden kan dat door je in te schrijven op de nieuwsbrief. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring.

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

Al het tekst-, muziek- en beeldmateriaal op stevenvrancken.com is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan Steven Vrancken of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk toestemming informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

We kunnen geen garantie verstrekken over de correctheid van de informatie op de website. Voor zover als de wet het toelaat, kunnen we ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website. Dit is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt.
 Indien je vragen hebt of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden, kan u altijd met ons contact opnemen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Mechelen bevoegd.Copyright 2018, ​Steven Vrancken